Vejen til din indre kraftfuldhed

feminin

“The Wild Woman speaks with her own voice. Walks her path fiercely. Talks with grace and dignity. She dances to the rhythm of her own drum.” 
— Wild Woman Sisterhood

Den glemte energi

Alle mennesker indeholder en umådelig livsenergi og livskraft. Men mange af os er desværre kommet ud af kontakt med denne. Særlig udfordrende synes det at være for kvinder som er overrepræsenteret i statistikker for angst, depression og stress. Nutidens kvinder tror, at de ved hjælp af maskuline strategier kan opnå det liv de ønsker. 

70´ernes frigørelse var vigtigt på mange måder. Vi fik sat en dagsorden med ligestilling, den seksuelle frigørelse mv. Men desværre synes metoden, at være på de maskuline præmisser – dvs. vi kæmpede. Vi lærte at præsterer, sætte mål og sætte handling bag. Vi glemte helt vores unikke feminine kvaliteter der handler om hengivelse, det åbne hjerte, sårbarhed og de legende hofter.

Selvom jeg synes det er fantastisk med alle de kvinder, der begynder at træde ind på topposter (også i vores folketing), synes mange af disse kvinder at minde mere om mænd. De er rationelle, handlingsorienteret, taler om ”nødvendighedens politik”, går klædt i tætte habitjakker (som ikke muliggør nogen form for bevægelse). Efter min mening handler det ikke om at få flere kvinder ind, men om at få mere af de feminine kvaliteter ind.

Vi skal ikke bare forstå med vores hoved, men også mærke det i vores krop. At rationalitet og følelser/intuition ikke udelukker hinanden, men tværtimod styrker og beriger hinanden. At flow, innovation og kaos er en del af alt nyt der skal skabes. At kærlighed, nydelse og samhørighed ikke udelukker resultater. Det handler således om balance. En balance mellem retning, fokus og handling og det legende, lette, nydende og hvilende.

Hvorfor arbejde med det kvindelige?

Mange traditioner indebærer at arbejde med polariteter for at opnå balance. Alt afhænger af sin modsætning; lys/mørke, liv/død, mand/kvinde. Vi ville ikke kende begrebet mørke hvis der ikke også var lys.

Når man snakker om at arbejde med det feminine og det maskuline er det vigtigt at forstå, at det ikke er mænd vs. kvinder. Der findes således både maskuline og feminine kvaliteter i os alle. Det er heller ikke en feminisme hvor vi bandlyser manden eller giver ham skylden for fx manglende ligeløn mv. Det er med dyb respekt for både mænd og kvinder og for det maskuline og det feminine. Der er behov for visdom, ro, kreativitet, åbenhed (de feminine) for at vide i hvilken retning vi skal handle (det maskuline).

Jeg elsker selv billedet af Shiva og Shakti. To hinduistiske guder. Shiva (det maskuline) sidder i dyb fokus i sin meditation og prøver at holde orden på verdenen. Shakti (det feminine) danser omkring ham, med en legende lethed og frihed.

shiva

Shiva uden Shakti ville stagnere, blive kold og ude af kontakt. Shakti uden Shiva ville ende i kaos uden retning.
Tilsammen danner de den helhed vi har brug for.

Kvindens historie

Kvindens historie er både lang og tragisk.

I mange naturfolksreligioner har man anset kvinden som ophøjet og hellig – idet hun menes at have direkte forbindelse til alt liv herunder Moder Jord. Kvindens krop blev også set som værdifuld og hellig og kvinder betragtet og sammenlignet med gudinder. Fordi de helt bogstaveligt gav liv (graviditet og fødsel).

Med ankomsten af de mere patriarkalske religioner blev Kvinden pludselig en farlig skabning som skulle styres og kontrolleres. Vise kvinder blev brændt på bålet som hekse. Kvindens energi blev ubalanceret og kvinder angav hinanden (som hævn eller for selv at undgå bålet). Dette har efterladt en kollektiv utryghed også blandt kvinder imellem.

Det har også haft store konsekvenser for vores forhold til vores krop og seksualitet. Kvindens krop (og dens funktioner) blev gjort syndefuld og anset som uren. Kvinden har ligesom naturen også en cyklus. PMS og menstruation blev før i tiden anset som tiden/perioden hvor kvinden havde allerstørst adgang til de spirituelle energier og intuition idet hendes følelser var mere åbne.

Mange kvinder i dag oplever også under denne fase, at være mere sensitive og hurtigere trætte. Faktisk har de fleste kvinder brug for mere ro og tilbagetrækning netop i denne fase, men det er der ikke plads til i vores samfund, så vi tager en panodil eller ipren og forsætter i det høje tempo der bliver krævet af os.

Hvis du er interesseret i at læse mere om den kvindelige cyklus kan ”Dit hemmelige våben” af Laila Tórsheim og Nanna Ewald Stigel stærkt anbefales.

Men også helt tilbage fra før Kristus (fx i Grækenland hos Sokrates/Platon) blev kvinden anset som irrationel og utilregnelig. Hun burde derfor heller ikke have indflydelse i fx politik mv.

Trods det at vi er kommet langt siden dengang synes vores samfund stadig at bære præg af maskuline kvaliteter. Vi skal handle, præstere, vise resultater, kontrollere. Vi skal ikke være for emotionelle omkring tingene og selv ”humanisme” er for nogle blevet et negativt begreb.

Og vi lider alle under det – selv naturen mærker konsekvensen af vores trang til at besidde, eje, bruge og smide væk. Uden forståelse og indføling med hvordan vi påvirker hinanden og naturen. Vi har mistet kontakten til os selv og dermed også helheden.

præsentation

Inspiration til at kontakte de feminine kvaliteter

  • Brug tid i naturen. Observer naturens egen cyklus; forår, sommer, efterår, vinter. Alt har sin berettigelse og tid
  • Yin yoga. En mere rolig form for yoga hvor principperne er hengivelse og overgivelse. I modsætning til Yang (den maskuline energi)
  • Gå barfodet og mærk jorden under dig
  • Vær kreativ. Nu tænker du måske; ”jamen jeg er ikke god til at male, tegne mv” eller ”jeg er ikke lige den kreative type”. Kreativitet er mange ting. Du behøver ikke kunne male smukke billeder for at være kreativ. Det kan være mange ting; at lave mad på en anden måde, tænke anderledes tanker. Tillad dig selv at give slip på de vanemæssige mønstre og gør noget andet end det du plejer
  • Dans frit. Sæt noget musik på du elsker og dans. Lad din krop føre an. Hengiv dig til musikken. Det handler ikke om at se godt ud, men om at mærke og lade sig styre af kroppens egne impulser, intuition og lyst
  • Hav fokus på din livmoder. Kvindens største energifelt ligger i livmoderen. Det er herfra vi engang er skabt og båret (af vores mødre) og det er herfra vi selv skaber liv. Det er en guldgrube til livsenergi, livsglæde og lystfølelse
  • Mediterer på det åbne hjerte. Mange af os har lukket af og skærmer vores hjerte da vi har oplevet at blive såret. Men når vi lukker hjertet, lukker vi også af for vores sunde iboende intuition og rummelighed. Hjertet kan faktisk rumme mere og er stærkere når vi tør at åbne op for sårbarheden og sensitiviteten.
  • Mavedans. Eller anden form for dans der har fokus på hofterne og feminine bevægelser
  • Omgiv dig med andre kvinder som kan støtte dig og inspirere dig. Hvor formålet ikke er, at skulle et bestemt sted hen, men rammerne tillader en frihed og overgivelse til processen. Hvis du er interesseret i en sådan gruppe kan du kontakte mig.
  • Få kontakt til din feminine seksualitet. Iboende i seksualiteten ligger også vores livskraft, livsglæde og vitalitet. Det kan derfor være yderst transformerende at få adgang til denne. Desværre er mange af os lukket ned og kan til tider næsten være ude af kontakt med dette område. Derudover er meget af den ”seksualitet” vi bliver præsenteret for gennem porno mv meget maskulin/lineær præget og tager ikke højde for sensualiteten, sansningerne, kontakt, kærlighed og langsommelighed. Hvis du ønsker at arbejde med dette felt vil jeg klart anbefale at starte en selvkærlig `yoni-praksis` (yoni er sanskrift for kvindes kønsorganer). Dette kan med fordel gøres med fx yoni-æg eller krystal dildo/dearmoring redskaber. Da mange vibrerende dildoer desværre i længden mindsker sanseligheden vil jeg som udgangspunkt ikke anbefale disse. For mere inspiration henviser jeg til www.gudindetemplet.dk hvor du både kan finde flere lækre yoni-redskaber samt få god guidning og inspiration til hvordan du kommer i gang med en god selvkærlig yoni-praksis.

Kvinde, kend dig selv og find din styrke